Vilkår og betingelser —

Bemærk venligst, at vores generelle vilkår og salgsbetingelser afhænger af, hvorvidt du handler hos os som privatkunde (B2C) eller erhvervskunde (B2B).

Hvis du har spørgsmål til vores vilkår og betingelser, bedes du kontakte os på: info@eberhart-furniture.com

Vilkår og betingelser —
Privatkunde

Sælger er Eberhart Furniture Aps, CVR nr: 35648194.

Kronprinsessegade 8, kldr.

1306 Copenhagen

Når du bestiller en vare hos Eberhart Furniture ApS, sender vi dig efterfølgende en ordrebekræftelse via e-mail. Du modtager din ordrebekræftelse, når en medarbejder har behandlet ordren.

I forbindelse med køb på Eberhart Furniture Online Shop sendes der en e-mail umiddelbart efter transaktionen er gennemført. De oplysninger, du giver i forbindelse med afgivelse af ordrer, anvendes i forbindelse med betaling og forsendelse af varen.

Ved køb af Eberhart Furniture ApS’ produkter accepterer du, at kommunikation og meddelelser foregår over din oplyste e-mailadresse. Du accepterer herved, at elektroniske meddelelser har samme juridiske virkning som sådanne, der ikke er fremsendt, som elektronisk post.

Som køber skal du acceptere materialets begrænsninger og vedligeholdelse.

Læs om vores materialer 

Læs om vedligeholdelse

Alle priser på Eberhart Furniture Online Shop er inkl. moms., medmindre du besøger www.eberhart-furniture.com uden for EU.

Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af de betalingskanaler, der er listet i købsflowet på www.eberhart-furniture.com. Betalingen for dine varer trækkes på din konto, efter vi har afsendt varen. Du skal aktivt acceptere handelsbetingelserne ved et flueben inden betaling.

Betaling for varer bestilt udenom Eberhart Furniture Online Shop betales i forbindelse med levering og med 14 dages betalingsfrist. Der fremsendes faktura, der relaterer sig til tidligere fremsendte ordrebekræftelse fra info@eberhart-furniture.com

Vi leverer til alle lande i EU samt Norge og England. Gratis fragt til Danmark, Sverige, Norge og Tyskland. 

 

Ved forespørgsler om direkte salg uden for EU, NO og UK, skriv da til info@eberhart-furniture, og vi vil finde en leverings-løsning og estimere et ekstra forsendelsesgebyr eller give dig en henvisning til en forhandler i nærheden af dig. 

 

Den forventede leveringstid er 8-10 uger fra ordredato, såfremt varen ikke er i restordre. 

 

Ved levering udenfor Eberhart Furniture Online Shop oplyses og aftales leveringstiden med Eberhart Furniture via info@eberhart-furniture.com.

 

Eberhart Furniture ApS vælger transportmiddel og transportvej til den af køber oplyste leveringsadresse, og køber overtager risikoen for produktet ved leveringen. Det betyder, at du efter underskivelse af levering, overtager ansvaret for eventuelle fejl og mangler på møblet.

 

Eventuelle fragtgebyrer er oplyst når du handler på Eberhart Furniture Online Shop. På varer der handles uden om Eberhart Furniture Online Shop pålægges evt. fragtgebyr, der aftales på forhånd via e-mail.

 

Bemærk, at vores møbler leveres til kantsten med mindre andet er aftalt v. bestilling. Den ønskede leveringsdato vil altid være vejledende idet vi opererer med en tredjepart, der fragter vores møbler. 

Ønsker du, at dit møbel bæres ind koordinerer vi gerne dette med tredjepart imod en merpris. Pris aftales efter fragtopgavens omfang.

 

For levering uden for EU, NO og UK betaler køber samtlige leverings- og fragtomkostninger samt eventuelt told og afgift forbundet med købet. Kontakt info@eberhart-furniture.com, for mere information omkring fragtpriser etc. 

Levering sker fra Eberhart Furniture ApS’ lager eller fra det lager, hvorfra det købte produkt afsendes. Køber overtager risikoen for produktet ved levering til fragtfirmaet. Eberhart Furniture er ikke ansvarlig for transportskader.

 

Hvis du handler som privatkunde udenfor EU vil importmoms efter handel med Eberhart Furniture blive opkrævet efter dit lands gældende regler. Opkrævningen foregår via speditør.

Eksempel: Hvis du bor i Norge vil du af speditør modtage faktura med importmoms på 25%.

Vi håber, at du er tilfreds med dit køb – hvis ikke, så send os venligst en mail til: info@eberhart-furniture.com

Eberhart Furniture ApS handler i overensstemmelse med de retningslinjer og love, der er oprettet af Danmarks Forbrugerstyrelse. Klager kan indgives i overensstemmelse med reglerne i dansk lov om salg af varer. Dette betyder, at du kan klage over mangler og fejl i produktet, som er opstået inden for 24 måneder efter købet. Dette gælder dog ikke for mangler, skader eller slid forårsaget af misbrug, manglende vedligeholdelse eller almindelig slitage.

 

Du har 14 dage til at give Eberhart Furniture besked om, at de fortryder købet, og derefter 14 dage til at returnere varen. Hvis den 14. dag falder på en helligdag, Grundlovsdag, juledag eller nytårsaften, udløber fristen for returnering af produktet den følgende arbejdsdag. Forbrugeren kan fortryde et køb, selvom varen er brugt. En vare er kun brugt, hvis den bruges ud over, hvad der er muligt ved at afprøve varen i en fysisk butik.. Hvis varen er brugt, laves en konkret vurdering af, hvad varen som brugt kan sælges for til en anden forbruger. En evt. værdiforringelse får køber ikke retur. Ved fortrydelse af købet betales beløbet tilbage til samme betalingskort, hvorfra købet er foretaget inden for en frist på 14 dage.

Eberhart Furniture pålægger kunden selv at betale egne forsendelsesomkostninger i forbindelse med returnering af varen.

 

Du har 2 års garanti mod fabrikationsfejl på standardvarer. Slitage, overfladebehandling osv. er ikke dækket af denne garanti, såvel som skader forårsaget af kunden.  Forkert brug af varen, misbrug eller hærværk er ikke dækket af garantien.

Såfremt Eberhart Furniture ApS sælger varer, der tilpasses individuelt efter kundens behov, skal det understreges, at fortrydelsesretten kun gælder, indtil fremstillingen/tilpasningen af varen er påbegyndt.

Varer, der er specialtilpasset til den enkelte kunde tager Eberhart Furniture således ikke retur.

Enhver ordre modtages med forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lock-out, svigtende forsyning af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af Eberhart Furniture ApS eller Eberhart Furniture ApS’ leverandørers produktionsapparat eller lagre, svigtende transportmuligheder, import-/eksportforbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser Eberhart Furniture ApS eller dennes leverandørers mulighed for at levere. Eberhart Furniture ApS har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handelen eller levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal leverance er bortfaldet. Eberhart Furniture ApS er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab som køberen måtte lide som følge af manglende levering.

I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er Eberhart Furniture ApS ikke ansvarlig for drifttab, avancetab eller andet indirekte tab som følge af produktfejl. I øvrigt henvises til produktansvarslovens regler.

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@eberhartfurniture.com

Eberhart Furniture ApS tager forbehold for trykfejl, prisfejl, afvigende farvegengivelse på billeder af produkter etc. Ligeledes tages forbehold for moms- og afgiftsændringer. Alle oplyste mål er vejledende.

Tvister afgøres efter dansk ret ved Københavns Byret som værneting, medmindre andet følger af ufravigelige regler for forbrugere.

Vilkår og betingelser —
Erhvervskunde

 • Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings­betingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om Eberhart Furniture Aps’, CVR-num­mer [35648194], (”Virksomheden”) salg og levering af produkter, reservedele og til­knyttede ydelser til erhvervskunder.

 • Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbe­ting­elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

 

 • Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

 

 • Juridisk status. Hver af parterne skal straks give medkontrahenten underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.

 • Produkter og reservedele. Produkter og reservedele, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen.

 

 • Ansvarsbegrænsning. Produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er beregnet til indendørs møblering og til brug i Danmark. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål eller til brug uden for Danmark. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

 • Pris. Prisen for produkter, reservedele og tilknyttede ydelser følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

 

 • Betaling. Kunden skal efter senest 14 bankdage betale alle fakturaer for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

 • Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

 

 • Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

 • Tilbud. Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

 

 • Ordrer. Kunden skal sende ordrer på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til Virksomheden skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hvert ordret produkt, reservedel eller ydelse: Ordrenummer, Varenummer, Varebeskrivelse, Mængde, Pris, Leveringsadresse, og Leveringsbetingelser.

 

 • Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

 

 • Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.

 

 • Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 1 arbejdsdag efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

Såfremt Eberhart Furniture ApS sælger varer, der tilpasses individuelt efter kundens behov, skal det understreges, at fortrydelsesretten kun gælder, indtil fremstillingen/tilpasningen af varen er påbegyndt.

Varer, der er specialtilpasset til den enkelte kunde tager Eberhart Furniture således ikke retur.

 • Leveringsbetingelse. Virksomheden leverer alle solgte produkter og reservedele til kundens CVR adresse med mindre andet er aftalt. Virksomheden leverer frit på ordrer over 4.000DKK x moms. På ordrer under 4.000DKK pålægges et fragtgebyr med mindre andet er aftalt.

 

 • Leveringstid. Virksomheden leverer alle solgte produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

 

 • Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle produkter, reservedele og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

Forsinket Levering

 • Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser, informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

 

 • Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at levere produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 30 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

 • Garanti. Virksomheden garanterer, at produkter, reservedele og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i 24 måneder efter leveringen. For dele, der udskiftes under garanti, udgør garantiperioden 24 måneder fra udskiftningen, dog maksimalt 24 måneder fra oprindelig levering.

 

 • Undtagelser. Virksomhedens garanti omfat­ter ikke almindelig slitage, opbevaring, installa­tion, brug eller vedligeholdelse i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis, reparation eller ændring udført af andre end Virksomheden, og andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.

 

 • Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.

 

 • Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kun­den om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til Virksomheden. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til Virksomheden. Virksomheden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

 • Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen ved at: (i) udskifte eller reparere defekte dele, eller (ii) sende dele til kunden med henblik på kundens egen udskiftning eller reparation.

 

 • Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Virksomheden har givet meddelelse til kunden efter pkt. 4, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 14 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9.

 • Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

 

 • Produktansvar. Virksomheden er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter og reservedele, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde produktansvar herudover.

 

 • Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 5% af det salg af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Virksomheden netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegræns­ningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

 

 • Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

 

 • Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

 • Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.

 • Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplys­ninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

 

 • Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

 

 • Varighed. Kundens forpligtelser efter pkt. 1-12.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

 • Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

 

 • Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.
FbIgPi
Book fremvisning