Vilkår og betingelser —

Hvis du har spørgsmål til vores vilkår og betingelser bedes du kontakte os på: info@eberhart-furniture.com

Sælger er Eberhart Furniture Aps, CVR nr: 35648194.

Kronprinsessegade 8, kldr.

1306 Copenhagen

Når du bestiller en vare hos Eberhart Furniture ApS, sender vi dig efterfølgende en ordrebekræftelse via e-mail. Du modtager din ordrebekræftelse, når en medarbejder har behandlet ordren.

I forbindelse med køb på Eberhart Furniture Online Shop sendes der en e-mail umiddelbart efter transaktionen er gennemført. De oplysninger, du giver i forbindelse med afgivelse af ordrer, anvendes i forbindelse med betaling og forsendelse af varen.

Ved køb af Eberhart Furniture ApS’ produkter accepterer du, at kommunikation og meddelelser foregår over din oplyste e-mailadresse. Du accepterer herved, at elektroniske meddelelser har samme juridiske virkning som sådanne, der ikke er fremsendt, som elektronisk post.

Som køber skal du acceptere materialets begrænsninger og vedligeholdelse.

Læs om vores materialer 

Læs om vedligeholdelse

Alle priser på Eberhart Furniture Online Shop er inkl. moms., medmindre du besøger www.eberhart-furniture.com uden for EU.

Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af de betalingskanaler, der er listet i købsflowet på www.eberhart-furniture.com. Betalingen for dine varer trækkes på din konto, efter vi har afsendt varen. Du skal aktivt acceptere handelsbetingelserne ved et flueben inden betaling.

Betaling for varer bestilt udenom Eberhart Furniture Online Shop betales i forbindelse med levering og med 14 dages betalingsfrist. Der fremsendes faktura, der relaterer sig til tidligere fremsendte ordrebekræftelse fra info@eberhart-furniture.com

Vi leverer til alle lande i EU samt Norge og England. Gratis fragt til Danmark, Sverige, Norge og Tyskland. 

 

Ved forespørgsler om direkte salg uden for EU, NO og UK, skriv da til info@eberhart-furniture, og vi vil finde en leverings-løsning og estimere et ekstra forsendelsesgebyr eller give dig en henvisning til en forhandler i nærheden af dig. 

 

Den forventede leveringstid er 8-10 uger fra ordredato, såfremt varen ikke er i restordre. 

 

Ved levering udenfor Eberhart Furniture Online Shop oplyses og aftales leveringstiden med Eberhart Furniture via info@eberhart-furniture.com.

 

Eberhart Furniture ApS vælger transportmiddel og transportvej til den af køber oplyste leveringsadresse, og køber overtager risikoen for produktet ved leveringen. Det betyder, at du efter underskivelse af levering, overtager ansvaret for eventuelle fejl og mangler på møblet.

 

Eventuelle fragtgebyrer er oplyst når du handler på Eberhart Furniture Online Shop. På varer der handles uden om Eberhart Furniture Online Shop pålægges evt. fragtgebyr, der aftales på forhånd via e-mail.

 

Bemærk, at vores møbler leveres til kantsten med mindre andet er aftalt v. bestilling. Den ønskede leveringsdato vil altid være vejledende idet vi opererer med en tredjepart, der fragter vores møbler. 

Ønsker du, at dit møbel bæres ind koordinerer vi gerne dette med tredjepart imod en merpris. Pris aftales efter fragtopgavens omfang.

 

For levering uden for EU, NO og UK betaler køber samtlige leverings- og fragtomkostninger samt eventuelt told og afgift forbundet med købet. Kontakt info@eberhart-furniture.com, for mere information omkring fragtpriser etc. 

Levering sker fra Eberhart Furniture ApS’ lager eller fra det lager, hvorfra det købte produkt afsendes. Køber overtager risikoen for produktet ved levering til fragtfirmaet. Eberhart Furniture er ikke ansvarlig for transportskader.

 

Hvis du handler som privatkunde udenfor EU vil importmoms efter handel med Eberhart Furniture blive opkrævet efter dit lands gældende regler. Opkrævningen foregår via speditør.

Eksempel: Hvis du bor i Norge vil du af speditør modtage faktura med importmoms på 25%.

Vi håber, at du er tilfreds med dit køb – hvis ikke, så send os venligst en mail til: info@eberhart-furniture.com

Eberhart Furniture ApS handler i overensstemmelse med de retningslinjer og love, der er oprettet af Danmarks Forbrugerstyrelse. Klager kan indgives i overensstemmelse med reglerne i dansk lov om salg af varer. Dette betyder, at du kan klage over mangler og fejl i produktet, som er opstået inden for 24 måneder efter købet. Dette gælder dog ikke for mangler, skader eller slid forårsaget af misbrug, manglende vedligeholdelse eller almindelig slitage.

 

Du har 14 dage til at give Eberhart Furniture besked om, at de fortryder købet, og derefter 14 dage til at returnere varen. Hvis den 14. dag falder på en helligdag, Grundlovsdag, juledag eller nytårsaften, udløber fristen for returnering af produktet den følgende arbejdsdag. Forbrugeren kan fortryde et køb, selvom varen er brugt. En vare er kun brugt, hvis den bruges ud over, hvad der er muligt ved at afprøve varen i en fysisk butik.. Hvis varen er brugt, laves en konkret vurdering af, hvad varen som brugt kan sælges for til en anden forbruger. En evt. værdiforringelse får køber ikke retur. Ved fortrydelse af købet betales beløbet tilbage til samme betalingskort, hvorfra købet er foretaget inden for en frist på 14 dage.

Eberhart Furniture pålægger kunden selv at betale egne forsendelsesomkostninger i forbindelse med returnering af varen.

 

Du har 2 års garanti mod fabrikationsfejl på standardvarer. Slitage, overfladebehandling osv. er ikke dækket af denne garanti, såvel som skader forårsaget af kunden.  Forkert brug af varen, misbrug eller hærværk er ikke dækket af garantien.

Såfremt Eberhart Furniture ApS sælger varer, der tilpasses individuelt efter kundens behov, skal det understreges, at fortrydelsesretten kun gælder, indtil fremstillingen/tilpasningen af varen er påbegyndt.

Varer, der er specialtilpasset til den enkelte kunde tager Eberhart Furniture således ikke retur.

Enhver ordre modtages med forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lock-out, svigtende forsyning af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af Eberhart Furniture ApS eller Eberhart Furniture ApS’ leverandørers produktionsapparat eller lagre, svigtende transportmuligheder, import-/eksportforbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser Eberhart Furniture ApS eller dennes leverandørers mulighed for at levere. Eberhart Furniture ApS har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handelen eller levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal leverance er bortfaldet. Eberhart Furniture ApS er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab som køberen måtte lide som følge af manglende levering.

I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er Eberhart Furniture ApS ikke ansvarlig for drifttab, avancetab eller andet indirekte tab som følge af produktfejl. I øvrigt henvises til produktansvarslovens regler.

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@eberhartfurniture.com

Eberhart Furniture ApS tager forbehold for trykfejl, prisfejl, afvigende farvegengivelse på billeder af produkter etc. Ligeledes tages forbehold for moms- og afgiftsændringer. Alle oplyste mål er vejledende.

Tvister afgøres efter dansk ret ved Københavns Byret som værneting, medmindre andet følger af ufravigelige regler for forbrugere.

FbIgPi
Book fremvisning