EBERHART FURNITURE APS

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

SÆLGER
Sælger er Eberhart Furniture Aps, CVR. nr. 35648194.

INDGÅELSE AF AFTALE OM KØB
Når du bestiller en vare hos Eberhart Furniture ApS, sender vi dig efterfølgende via mail en ordrebekræftelse (i forbindelse med køb på Eberhart Furniture Online Shop sendes der en mail umiddelbart efter transaktionen er gennemført). De oplysninger, du giver i forbindelse med afgivelse af ordre, anvendes i forhold til opkrævning, betaling og forsendelse af varen.

ACCEPT AF ELEKTRONISK KOMMUNIKATION
Ved køb af Eberhart Furniture ApS’ produkter accepterer du, at kommunikation og meddelelser kan ske til den af dig oplyste mailadresse. Du accepterer herved, at elektroniske meddelelser har samme juridiske virkning som sådanne, der ikke er fremsendt som elektronisk post. Den af dig oplyste emailadresse skrives endvidere ind i vores nyhedsbrev.

PRISER
Alle priser på Eberhart Furniture Online Shop er inkl. moms. Priser på varer handlet udenfor Eberhart Furniture Online Shop med direkte kontakt til Eberhart enten via email eller telefon kan variere alt efter omfanget og antallet af produkter, der efterspørges til den enkelte opgave.

BETALINGSBETINGELSER
Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af de kreditkort, der er listet på www.eberhart-furniture.com. Betalingen for dine varer trækkes på din konto, efter vi har afsendt varen.
Transaktionsgebyret på Eberhart Furniture Online Shop overstiger ikke af de af Nets/Teller fastsatte gebyrer. Du skal aktivt acceptere handelsbetingelserne ved et flueben inden betaling. Betaling for varer bestilt udenom Eberhart Furniture Online Shop betales efter levering med 14 dages betalingsfrist. Der fremsendes faktura, der relaterer sig til tidligere fremsendt ordrebekræftelse fra info@eberhart-furniture.com

LEVERING
Eberhart Furniture ApS vælger transportmiddel og transportvej til den af køber oplyste leveringsadresse, og køber overtager risikoen for produktet ved leveringen. Fragtgebyrer er oplyst når du handler på Eberhart Furniture Online Shop. På varer der handles uden om Eberhart Furniture Online Shop pålægges fragtgebyr, der aftales på forhånd via. email. Ved personlig kontakt til Eberhart Furniture via info@eberhart-furniture.com kan varer ved særlige tilfælde afhentes på Kronprinsessegade 8 KBH K eller på Sydfyn. Den forventede leveringstid er op til 6 uger fra bestillingsdatoen, såfremt varen ikke er i restordre. Ved levering udenfor Eberhart Furniture Online Shop oplyses og aftales leveringstiden med Eberhart Furniture via info@eberhart-furniture.com

LEVERING UDEN FOR DANMARK
Ved leveringer uden for Danmark betaler køber samtlige leverings- og fragtomkostninger samt eventuelt told og afgift forbundet med købet. Levering sker fra Eberhart Furniture ApS’ lager eller af det lager, hvorfra det købte produkt afsendes. Køber overtager risikoen for produktet ved levering til fragtfirmaet. Eberhart Furniture er ikke ansvarlig for transportskader. Generelle leveringsbetingelser defineret under ”LEVERING” er ligeledes gældende for levering uden for Danmark

FORTRYDELSESRET
Køber har 14 dage til at meddele Eberhart Furniture, at de fortryder købet og herefter 14 dage til at sende varen retur. Falder den 14. dag på en helligdag, Grundlovsdag, Juledag eller Nytårsaften udløber fristen for at returnere produktet til den følgende hverdag. Forbrugeren kan fortryde et køb, selvom varen er blevet brugt. En vare er kun brugt, hvis den bruges ud over, hvad der er muligt ved at afprøve varen i en fysisk butik. Hvis varen er brugt, laves en konkret vurdering af, hvad varen som brugt kan sælges for til en anden forbruger. En evt. værdiforringelse får køber ikke retur.
Ved fortrydelse af købet betales beløbet tilbage til samme betalingskort, hvorfra købet er foretaget inden for en frist på 14 dage.

Såfremt Eberhart Furniture ApS sælger varer, der tilpasses individuelt efter kundens behov, skal det understreges, at fortrydelsesretten kun gælder, indtil fremstillingen/tilpasningen af varen er påbegyndt. Eberhart Furniture pålægger kunden selv at betale egne forsendelsesomkostninger i forbindelse med returnering af varen.

FORCE MAJEURE
Enhver ordre modtages med forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lock-out, svigtende forsyning af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af Eberhart Furniture ApS eller Eberhart Furniture ApS’ leverandørers produktionsapparat eller lagre, svigtende transportmuligheder, import-/eksportforbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser Eberhart Furniture ApS eller dennes leverandørers mulighed for at levere. Eberhart Furniture ApS har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handelen eller levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal leverance er bortfaldet. Eberhart Furniture ApS er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab som køberen måtte lide som følge af manglende levering.

GARANTI
Der ydes 2 års garanti mod fabrikationsfejl (konstruktioner) på standardvarer. Slid er ikke omfattet af denne garanti, ligesom skader forvoldt af kunden, overfladebehandling etc. og lignende ikke omfattes af garantien. Forkert anvendelse af produktet, misbrug eller hærværk er ikke omfattet af reklamationsretten. Eventuel reklamation angående fejl og mangler ved produktet skal skriftligt meddeles Eberhart Furniture ApS i en rimelig tid og senest 1 uge efter, at fejlen eller manglen er opdaget.

PRODUKTANSVAR
I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er Eberhart Furniture ApS ikke ansvarlig for drifttab, avancetab eller andet indirekte tab som følge af produktfejl. I øvrigt henvises til produktansvarslovens regler.

OPLYSNING OM KLAGEMULIGHEDER
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@eberhart- furniture.com

FORBEHOLD FOR TRYKFEJL, PRISFEJL, AFGIFTSÆNDRINGER ETC.
Eberhart Furniture ApS tager forbehold for trykfejl, prisfejl, afvigende farvegengivelse på billeder af produkter etc. Ligeledes tages forbehold for moms- og afgiftsændringer. Alle oplyste mål er vejledende.

TVISTER
Tvister afgøres efter dansk ret ved Københavns Byret som værneting, medmindre andet følger af ufravigelige regler for forbrugere.